KNH skal være en ledende næringsutvikler i regionen. Vi skal samarbeide med medlemmer, eiere, myndigheter, partnere og kunder, og derigjennom bidra til å gi næringslivet økt idétilfang, kompetanse og gjennomføringsevne. Hovedvirkemidler vil være næringspolitisk arbeid, utviklingsprosjekter, arenabygging og bedriftsrettede tiltak.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.