Statsrådsbesøk

I dag gjester statsråd Frank Bakke-Jensen Kirkenes Næringshage. Han har også møte med Politiet og Barentssekretariatet.

Statsråd Frank Bakke-Jensen har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Bakke-Jensen er også nordisk samarbeidsminister.

Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til statsråd 20. desember 2016.