Styremøte

Styret i Kirkenes Næringshage AS har møte i dag.