Stedsutvikling

Samfunnsutviklingen i kommunen er i stor grad påvirket av næringsutviklingen i regionen. Næringshagen mener det er viktig å legge til rette for å rekruttere bedrifter og mennesker for å komme hit og være med å bygge et godt samfunn. Attraktive arbeidsplasser, tilpassede næringsarealer, attraktive bomiljø, gode kommunale tjenester, et rikt og variert fritidstilbud er vesentlige faktorer for å oppnå dette. Vi skal gjøre vårt for å bidra til at Sør-Varanger oppfattes som en næringsvennlig kommune og et godt sted å bo.