Kirkenes Næringshage

Vi er i gang med design av ny hjemmeside.
I mellomtiden kan du følge oss på facebook.

Kontakt: Daglig leder Guro Brandshaug

tlf: +47 958 10 723 – epost: gb@knh.no