Om næringshagen

Kirkenes Næringshage er et aksjeselskap eid av SIVA, flere lokale bedrifter, samt Sør-Varanger kommune. Vi er en medlemsorganisasjon for over 80 lokale bedrifter, og er i tillegg operatør for SIVA sitt næringshageprogram.
Vår forretningsidé er å bidra til økt lønnsomhet for medlemsbedriftene igjennom nettverksbygging, kompetanseheving og samarbeidsprosjekter

Vår visjon er å skape et innovativt miljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for medlemmene ved å åpne for forretningsmessige muligheter utenfor Sør-Varanger kommune. Næringshagen skal være en sentral drivkraft for næringsutvikling mellom Norge og Nordvest-Russland/Finland, og skape en bedriftskultur blant medlemmene som oppfordrer til samarbeid og økt entreprenørskap, og som kan tiltrekke seg eksterne aktører.