Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Kirkenes Næringshage med sistnevnte som initiativtaker, juridisk eier og sekretariatsleder.

Konferansen avholdes hvert år i månedskiftet januar/februar. Målsettinga med konferansen er å sette fokus på nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene, være en møteplass og bidra til at Kirkenes fortsatt skal være et senter i nordområdeutvikling. Konferansen trekker til seg ledende politikere, samfunnsutviklere og næringslivsfolk. Kirkeneskonferansen har vært fulltegnet hvert år siden starten i 2008. Program og påmelding til konferansen legges ut på

http://www.kirkeneskonferansen.no/