Bolyst

Sør-Varanger kommune har i de siste årene hatt et av landets laveste arbeidsledighetstall, noe som gjør at både Sør-Varanger kommune og de største bedriftene i perioder har hatt problemer med å få besatt ledige stillinger.

Les mer …

Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Kirkenes Næringshage med sistnevnte som initiativtaker, juridisk eier og sekretariatsleder.

Les mer …

Barents Kunnskapspark

Idéen om en kunnskapspark i Kirkenes er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen fra Kirkenes Næringshage og Barentssekretariatet. Næringshagen har påtatt seg eierskap og har drevet frem en forstudie.

Les mer …

Tollprosjektet

Ulike tollregimer i Norge og Russland kan være en utfordring for det grenseoverskridende næringssamarbeidet. Kunnskap om dette og hvordan det kan utvikles er en viktig del av regional næringsutvikling.

Les mer …

Pechenga-prosjektet

Som en del av arbeidet med å styrke næringssamarbeidet mellom Norge og Russland i grenseregionen har Næringshagen jobbet med å utvikle grunnlaget for økt grenseoverskridende næringsvirksomhet mellom bedrifter i Sør-Varanger kommune og Pechenga. Prosjektet avsluttes og sluttrapport forventes levert i løpet av høsten 2013

Reisemålsutvikling

Selv om Kirkenes i løpet av det siste 10-året har utviklet seg til å bli et spennende reisemål, er næringa fortsatt i stor grad prisgitt hurtigruteturistene.

Les mer …

First Lego League

First Lego League er en stiftelse som skal stimulere barn og ungdom sin interesse for naturvitenskapelige og teknisk/matematiske fag.

Les mer …

Leverandørnettverk

Det kan ofte være krevende for små bedrifter å komme i posisjon som leverandører til de større selskapene innen f eks mineralindustrien og olje- og gassindustrien.

Les mer …