Finnmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen er sammen med KRD programeier og skal i samarbeid med SIVA finansiere og realisere Næringshageprogrammet gjennom å inngå samarbeid med ulike næringshager. Mål for arbeidet med næringsutviklingen finnes i det regionale utviklingsprogrammet (RUP – http://www.ffk.no/emner-og-tjenester/naring/rup-midler/ )

Les mer på  http://www.ffk.no/emner-og-tjenester/naring/